Warunki ubezpieczenia

Uczestników naszych wyjazdów ubezpieczamy w firmie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne zawarte w cenie na ilość dni objętych programem imprezy.
UBEZPIECZENIE KONTYNENTY - LARGE

zakres ubezpieczenia LARGE

KL - koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance

30 000 EUR
Leczenie ambulatoryjne do 100% KL
Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej, między placówkami medycznymi  
Leczenie stomatologiczne do 250 EUR
Naprawa lub zakup protez, okularów do 10% KL
Transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji do 100% KL
Transport zwłok Ubezpieczonego do 100% KL
Zakup trumny lub koszty kremacji i zakup urny do 1250 EUR
Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej (maksymalnie 7 dni) do 100 EUR na dzień
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia do 1000 EUR
Kontynuacja zaplanowanej podróży do 500 EUR
Koszty transportu osób bliskich do 1000 EUR
Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi do 1000 EUR
Pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji do 1000 EUR
Pomoc prawna 2000 EUR
Opóźnienie lotu do 200 EUR
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków 4 000 EUR
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu 100% NNW
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu określony % NNW
Świadczenie w przypadku śmierci 100% NNW
BP - bagaż podróżny 400 EUR
Opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego do 200 EUR
OC 50 000 EUR
Szkody w mieniu maksymalnie do 10% sumy gwarancyjnej 5000 EUR
Szkody na osobie 50 000 EUR

 

Rozszerzenie ubezpieczenia na większy zakres ochrony ubezpieczeniowej lub większą ilość dni oraz ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe za dodatkową opłatą.

KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY - termin zawacia umowy
Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.

Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one ze ściśle określonych powodów. Ich lista jest wymieniona w warunkach ubezpieczenia w sekcji H, paragraf 29, od strony 31

 

DODATKOWE ubezpieczenie  
KRiT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) do wysokości ceny 8000 EUR 2,8 % ceny 
CP - choroby przewlekłe + 100%
SWR - sporty wysokiego ryzyka + 100%
SW - sporty extremalne + 200%
Zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych + 300%

Wymienione powyżej w tabelce ZWYŻKI SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH dotyczą następujących okoliczności:

choroba przewlekła
choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;

sporty wysokiego ryzyka
uprawianie sportów takich jak: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;

sporty ekstremalne
dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, takie jak: skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing;

zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu
sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.


Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne podróże KONTYNENTY (od 1.08.2017)

 

Likwidacja szkód odbywa się przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. , ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.
Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00.

W przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centralą Alarmową, ubezpieczyciel zwróci wartość poniesionych kosztów pomniejszoną o 20 EUR.


INFORMACJE DODATKOWE: o przelotach | o szczepieniach | o wizach | o zakwaterowaniu

 

 


 

W Polityce prywatności dowiedz się więcej o sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o celu używania cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.